คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

30 มิ.ย. 2565

               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดบมีวิทยากร รองศาตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ, รองศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ด.ร. ชาญคณิต อาวรณ์ และทีมวิทยากรจากกองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้อง SAFA Multipurpose Room 1-2 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น. สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจากตาม QR CODE ดังกล่าว

 

 

และสำหรับอาจารย์และบุคลากรผู้ที่สนใจสอบถาม การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นการส่วนตัว ทางคณะมีคลินิกให้คำแนะนำ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ โดย รองศาตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ได้ในทุกๆ วันพุธ เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องพักอาจารย์ฝั่งศิลปกรรม ชั้น 3 

 

สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้ที่ 0 5446 6666 ต่อ 3362


ผู้เยี่ยมชม: 320 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: