คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น “บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์”

12 ก.ค. 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ

ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น "บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาศิลปกรรมศาสตร์"

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา 17 กรกฎาคม 2565
27 ปีแห่งการก่อตั้ง 12 ปีแห่งการสถาปนา ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือกเป็น

 

ผู้เยี่ยมชม: 368 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: