คณะสถาปัตยกกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณะ

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะสถาปัตยกกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณะ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีได้กล่าวถึงความสำคัญของการขอตำแหน่งทางวิชาการและกล่าวเปิดงาน โดยในวันดังกล่าวได้มีวิทยากรที่มาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ ดังนี้

1. คุณสมทบ เหล็กสิงห์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

2. คุณสมาพร วรรณโวหาร หัวหน้างานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่

3. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาญคณิต อาวรณ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

4. รองศาสตราจารย์นุชนาฏ ดีเจริญ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

 

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

SDG17

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 168 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 23 ส.ค. 2565 - 16:46 น.