คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วมการแข่งขัน “BIM object Green Design Competition” 2022

3 ต.ค. 2565

            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยา ในทีม Rainyday เข้าร่วมการแข่งขัน “BIM object Green Design Competition” 2022 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมแอมเบอร์ 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยรอบการตัดสิน 10 ทีมสุดท้าย จากทั้งหมด 75 ทีมทั่วประเทศ ทีม Rainyday จากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แก่ นายเกษตร อุตสม, นายพีรภัส สรรคชา, นางสาวเวธินี แก้วดวงดี นำโดย ผศ.ดร. อภิชาต บัวกล้าอาจารย์ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง และอาจารย์ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ เป็นผู้ควบคุมดูแล สามารถคว้ารางวัลมาครอง 4 รางวัล ได้แก่

 

1. รางวัลชมเชย BIMobject Green Design Competition 2022

2. รางวัล green material & sustainability

3. รางวัลพิเศษ การเลือกใช้วัสดุ ‘เหล็ก’ จากแปซิฟิกไพพ์ ในการออกแบบ

4. รางวัล Popular Vote

 

ภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา

ข้อมูล / ข่าว: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา

ติดตามข่าวสารได้ที่: https://safa.up.ac.th

ผู้เยี่ยมชม: 529 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: