คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาทางสถาปัตยกรรม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2565

3 ต.ค. 2565

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการทัศนศึกษาทางสถาปัตยกรรม ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2565 โดยมีเหล่าคณาจารย์ในสาขาวิชาและนิสิตสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 4 และ ปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการ ซึ่งสถานที่สำคัญในการทัศนศึกษาทางสถาปัตยกรรมมีดังนี้

            ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (Incheon International Airport), พระราชวังท็อกซู (Deoksugung Palace), พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace), หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก (Namsangol Hanok Village), ป้อมฮวาซอง (Hwaseong Fortress) เพื่อศึกษาโบราณสถานของเกาหลีใต้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่มรดกโลก, สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland Theme Park), การศึกษาดูงานผังเมือง ณ Seoul Hall of Urbanism and Architecture, พื้นที่สาธารณะคลองชองเกชอน (Cheonggyecheon), ชมวิวกรุงโซลที่อาคาร 63 Tower, นิทรรศการ Art 63 และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Aqua Planet 63, สวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน Yeouido Park, การศึกษาดูงานทางด้านรีไซเคิลของกรุงโซล (Seoul Upcycling Plaza, SUP), Dongdaemun Design Plaza, DDP ออกแบบโดยบริษัทสถาปนิกระดับโลก Zaha Hadid Architects, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรม ณ สภาสถาปนิกของสาธารณรัฐเกาหลี (The Korea Institute of Registered Architects : KIRA) และการเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ทางด้านสถาปัตยกรรม (Department of Architecture and Architectural Engineering) ที่ Seoul National University นอกจากนี้ยังมีย่านต่างๆในกรุงโซล เช่น ย่านฮงแด (Hongdae), ย่านอินซาดง (Insa-dong) และย่านอิกซอนดง (Ikseon-dong) เป็นต้น

 

ภาพ: อาจารย์ดุจฤดี มรรคประเสริฐ

ข้อมูล / ข่าว: อาจารย์ดุจฤดี มรรคประเสริฐ

ติดตามข่าวสารได้ที่: https://safa.up.ac.th

ผู้เยี่ยมชม: 554 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: