ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ธงไทย วงศ์วิชัย และ อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

 
 
ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.ธงไทย วงศ์วิชัย อาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสที่ผลงาน “ของเล่น (ตัวต่อ)” ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่สิทธิบัตร 89689 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
 
ขอแสดงความยินดี อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ อาจารย์สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในโอกาสที่ผลงาน “เก้าอี้” ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ เลขที่สิทธิบัตร 90201 และ 90200 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา
 
 
 
SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

ผู้เยี่ยมชม: 32 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 6 ม.ค. 2566 - 16:12 น.