โครงการค่ายผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

                  เมื่อวันที่ 14-16 สิงหาคม 2563 ได้มีโครงการค่ายผู้นำนิสิตสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 ณ ไร่ภูกลองฮิลล์ ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา นำโดยนายเกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต และคณกรรมการสโมสรนิสิตฯ จำนวน 40 คน และมีได้รับเกียรติจาก อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะนิติศาสตร์) นายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร นายกฤตยชญ์ วงศ์หาญ นายกิตติคุณ คำรักษ์ เป็นวิทยากรหลักในการทำกิจกรรมพัฒนาทีมผู้นำสโมสรนิสิต และแนวทางในการดำเนินกิจกรรมตลอดทั้งปีการศึกษา 2563

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

ผู้เยี่ยมชม: 72 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 23 พ.ค. 2564 - 11:15 น.