ผู้บริหารและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วม พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม / รายละเอียด

วันที่ 19 เมษายน 2566 ผู้บริหารและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ นำโดย เกียรติศักดิ์ ใสสอาด รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และบุคลากรคณะ  เข้าร่วม พิธีสระเกล้าดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์หลังอาคารสำนักงานอธิการบดี ซึ่งมีกิจกรรมสรงน้ำบูชาพระพุทธรูปและ พระบรมรูปจำลองสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดจนกิจกรรมสระเกล้าดำหัวท่านอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหารอาวุโส ตามขนบประเพณีวัฒนธรรมอันดีของล้านนา เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพนบนอบและความกตัญญูกตเวทีต่อผู้ใหญ่ เป็นการขอขมาลาโทษที่ผู้น้อยอาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ อีกทั้งเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อไป

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 159 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 24 เม.ย. 2566 - 14:17 น.