คณะสถาปัตยกรรกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่องานวิจัย และสร้างสรรค์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอน

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

 

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่องานวิจัย และสร้างสรรค์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอน โดยWorkshop การใช้งาน เครื่อง 3D Printing และ Laser Cutting ผู้ร่วมอบรมสามารถเตรียมไฟล์ ในการทดลองจัดทำชิ้นงาน โดยตั้งค่านามสกุลไฟล์ 3D นามสกุล .STL งานเลเซอร์ใช้ไฟล์ .DXF และภาคทฤษฎีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำชิ้นงาน 3D Printing และ Laser Cutting โดยวิทยากร คุณสราวุฒิ ไชยชนะ และคุณตระการ ฐานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ (ห้องสมุด) ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

SDG4SDG9SDG17

ผู้เยี่ยมชม: 64 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 11 พ.ค. 2566 - 10:24 น.