คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่องานวิจัย และสร้างสรรค์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอน

11 พ.ค. 2566

 

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566 คณะสถาปัตยกรรกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีเพื่องานวิจัย และสร้างสรรค์ บูรณาการการจัดการเรียนการสอน โดยWorkshop การใช้งาน เครื่อง 3D Printing และ Laser Cutting ผู้ร่วมอบรมสามารถเตรียมไฟล์ ในการทดลองจัดทำชิ้นงาน โดยตั้งค่านามสกุลไฟล์ 3D นามสกุล .STL งานเลเซอร์ใช้ไฟล์ .DXF และภาคทฤษฎีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการทำชิ้นงาน 3D Printing และ Laser Cutting โดยวิทยากร คุณสราวุฒิ ไชยชนะ และคุณตระการ ฐานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้ (ห้องสมุด) ชั้น 2 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

SDG17SDG4SDG9

ผู้เยี่ยมชม: 397 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: