การการรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2558) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

 

          การรับรองปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมภายใน(หลักสูตรใหม่ พ.ศ 2558) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผ่านการรับรองจากสภาสถาปนิก เรียบร้อยแล้ว ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผ่านระบบ ZOOM โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาสถาปนิก ได้แก่

 

1.อาจารย์กรินทร์ เกียรติเฟื่องฟู (ประธานคณะทำงาน)
2.นายพงษ์เทพ สกุลคู
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐิณี กาญจนาภรณ์
4.ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสก สวัสดี

 

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

ผู้เยี่ยมชม: 128 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 23 พ.ค. 2564 - 11:07 น.