โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (Super KPI)

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม / รายละเอียด

           โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววัดพระธาตุจอมทองด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรมในโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพะเยา (Super KPI) โดยมุ่งเน้นในการทำนุบำรุงพื้นที่ของวัดด้วยทักษะทางสถาปัตยกรรม ทางด้านทักษะการรังวัดและนำเสนอสถาปัตยกรรมในรูปแบบ 3 มิติ เพื่อจัดทำเป็นสื่อสารสนเทศออนไลน์ในการเน้นย้ำความสำคัญ ของวัดในเชิงภูมิศาสตร์และนำเสนอสถาปัตยกรรมของวัดซึ่งสามารถบูรณาการในรายวิชาของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

วัตถุประสงค์

1 เพื่อทำการรังวัดและเขียนแบบวัดพระธาตุจอมทอง
2 เพื่อสร้างแบบจำลอง 3 มิติวัดพระธาตุจอมทอง
3 เพื่อนำเสนอสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุจอมทองผ่านสื่อสารสนเทศออนไลน์

โดย

อาจารย์วรินทร์ รวมสำราญ (ผู้รับผิดชอบโครงการ)
อาจารย์สาวิตรี นุกูล (ผู้ประสานงานโครงการ)
อาจารย์สุธี เมฆบุญส่งลาภ (ผู้ร่วมโครงการ)
อาจารย์พันธพัฒน์ บุญมา (ผู้ร่วมโครงการ)
อาจารย์อัศนัย เล่งอี้ (ผู้ร่วมโครงการ)
อาจารย์ดุจฤดี มรรคประเสริฐ (ผู้ร่วมโครงการ)
อาจารย์อาริสรา นุกูล (ผู้ร่วมโครงการ)
และนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม ชั้นปีที่ 4

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 454 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 24 พ.ค. 2564 - 12:07 น.