คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ ได้นำเสนอการออกแบบการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการด้วย Koyori Project 2023

7 มิ.ย. 2566


            เมื่อวันที่ 3 – 4 มิถุนายน พ.ศ.2566 ได้นำเสนอการออกแบบ และร่วมอบรมการส่งเสริมและทำงานร่วมกันระหว่างผู้สูงวัย และคนรุ่นใหม่ในด้านการออกแบบการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการด้วย Koyori Project (Creative Design) (Koyori Project 2023) ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและการสร้างมูลค่าจากเครือข่ายในห่วงโซ่หัตถกรรมม้องถิ่นเพื่อการยกระดับคุณภาพของผู้สูงอายุและการอยู่ร่วมกันของคนทุกช่วงวัย  จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)  ณ เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่

 

ภาพ: อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ

ข้อมูล / ข่าว: อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ

SDG17SDG4SDG9

ผู้เยี่ยมชม: 412 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านบริการวิชาการ

ภาพ: