คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

[ขยายระยะเวลา] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

22 มิ.ย. 2566

 

[ขยายระยะเวลา] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

รายละเอียด: https://smarthr.up.ac.th/recruit/#!/positiondetail/MjQ5MA==

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 300 ครั้ง

หมวดหมู่: สมัครงาน

ภาพ: กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยพะเยา