คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

งานกีฬาสานสัมพันธ์ ARCH 66 (Arch UP sport day 2023)

17 ก.ค. 2566

 

 

ภาพบรรยากาศความสนุกสนานในงานกีฬาสานสัมพันธ์ ARCH 66 ของเหล่าคณาจารย์และนิสิตสถาปัตย์ มพ. เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2566

เวลา 09:00 - 13:30 น. ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง
SDG16SDG17SDG3

ผู้เยี่ยมชม: 384 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านการผลิตบัณฑิต

ภาพ: ทีมประชาสัมพันธ์คณะ