คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตสาขาสถาปัตยกรรมเข้าร่วมแสดงกลองทัดในงานสภานิสิตสัญจร

3 ส.ค. 2566

การแสดงชุดกลองทัดโดยนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในงานสภานิสิตสัญจรสู่เสียงสะท้อนของนิสิต

ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 17.00 น. ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง
SDG16

ผู้เยี่ยมชม: 405 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: ทีมประชาสัมพันธ์คณะ