คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ศิลปะนิสิตสถาปัตยกรรมในโครงการพัฒนาพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรม

11 ส.ค. 2566

 

วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 อาจารย์อรทัย มหาวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมและนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ระเบียบศิลป์ ณ ถนนราชวงศ์ เมืองพะเยา จัดโดยหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร และหลักสูตรการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะบนกำแพง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ศิลปะและวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์

ภายใต้หัวข้อ พะเยาเมืองแห่งความสุขในแบบฉบับของคุณ Happy City

SDG11SDG17

ผู้เยี่ยมชม: 369 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: น.ส.อรทัย มหาวรรณ