คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ธเนศ ไข่แก้ว ได้เข้าร่วมแสดงงานนิทรรศการ “มีนอกมีใน2”

13 พ.ย. 2566

               วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ธเนศ ไข่แก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมแสดงงานนิทรรศการ “มีนอกมีใน2” ณ ห้องนิทรรศการวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยสาขาการออกแบบคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่งานรวมพลชาวเซรามิก พบปะพูดคุยและเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ภายในงานมี ทั้งหมด 23 ผลงาน แต่ละผลงานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

สร้างสรรค์ผลงาน “Cat’s Back : มีแมว มีหนู มีปลา ความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงกัน ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งเราไม่รู้แน่ชัด” นายธเนศ ไข่แก้ว

ผู้เยี่ยมชม: 62 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: ผศ.วีรดา บัวบังใบ