คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กและการปรับปรุงบ้านพักอาศัย

20 พ.ย. 2566

ขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การออกแบบอาคารสาธารณะขนาดเล็กและการปรับปรุงบ้านพักอาศัย (Small-scale Public Building & Renovated House Design)" โดย คุณธันวา แซ่จ้อ - Design Director จากบริษัท ไม้ปั้น ดีไซน์ จำกัด
 
โครงการออกแบบ
(1) Language School: โครงการโรงเรียนสอนภาษาที่เน้นสอนชาวต่างชาติกลุ่มเล็กๆ หรือคนเดียวที่มาเรียนภาษาไทย ผสมกับการเรียนแบบออนไลน์
(2) Silalaeng Story: โครงการร้านกาแฟที่ตั้งใจตีความเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อนำเสนอและกระตุ้นการท่องเที่ยวเดิมให้สอดคล้องกับการใช้งานในปัจจุบัน
(3) Hostel - Public building: โครงการออกแบบ Hostel ที่เชียงใหม่ที่กำหนดพื้นที่ใช้สอยข้างล่างให้โล่งเหมือนใต้ถุน พร้อมบรรยากาศที่น่าสนใจ
(4) Renovation & Interior Design: โครงการงานปรับปรุงบ้านแถวสมัยก่อนที่ต้องการแปลงโฉมให้ร่วมสมัยและส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลาน ลดพื้นที่ใช้งานที่ไม่จำเป็นแต่เน้นการเพิ่มคุณค่าให้กับอาคาร
 
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้นที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
การบรรยายพิเศษนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา 184213 การออกแบบสถาปัตยกรรม 2 (Architectural Design II) สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
 
 
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 18 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: นพดล สุกันทอง