คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา คณบดี ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตร ในงาน AGRITECH and INNOVATION ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

20 พ.ย. 2566

             ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา คณบดี สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ รศ.ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมการเกษตร ในงาน AGRITECH and INNOVATION | Moving foward from local to global เปลี่ยนวิถีเกษตรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรม นำแสดง ณ.ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนำผลิตภัณฑ์จากผลงานในโครงการวิจัย การพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการจดแจ้งเลขคำขออนุสิทธิบัตรจำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ โดยการสนับสนุนงบประมาณวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) งบประมานปี 2565 

 

ผลงานวิจัยชิ้นนี้ของทีม มช.-มพ.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน 6 เมกะเทรนด์ สำหรับ งาน 20 ปี สวก.

 

            ในโครงการวิจัยครั้งนี้เกิดจากการร่วมมือระหว่างชุมชนในตำบลเทพเสด็จ  โดยมี พ่อเลี้ยงหนุ่ย สวนกาแฟ ณ.เทพเสด็จ เป็นผู้ขับเคลื่อนสำคัญของชุมชนเทพเสด็จ เพื่อใช้นวัตกรรมการจัดการแบบองค์รวม นำเอาผลผลิตที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตกาแฟในตำบลเทพเสด็จเพื่อนำมาสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์กาแฟ โดยการร่วมมือ บูรณาการการวิจัย กับนักวิจัยจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อการขับเคลื่อนสร้างอัตลักษณ์และการสร้างแบรนด์กาแฟเทพเสด็จ ซึ่งจะได้ดำเนินการศึกษาวิจัย อย่างต่อเนื่องในปีถัดไป เพื่อขยายกำลังการผลิตและนำงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการเชิงพาณิชย์ต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 33 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา