คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปะและการออกแบบ แขนงออกแบบ (รุ่นที่1) ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการเรียนรู้งานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาชุมชน

20 พ.ย. 2566

 
           นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาศิลปะและการออกแบบ แขนงออกแบบ (รุ่นที่1) ได้มีโอกาสเข้าร่วม โครงการเรียนรู้งานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ศิลปินและนักออกแบบ ที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ ท่าน ดร. กรกต อารมย์ดี (ศิลปินศิลปาธร สาขาออกแบบ 2560) และ creative Director Korakotinternational limited parnership ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นิสิต ผ่านมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023
 
 
           ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง เพื่อเป็นรากฐานองค์ความรู้ การออกแบบสร้างสรรค์ทาง สาขาศิลปะและการออกแบบ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้องขอกราบขอบพระคุณที่ท่านวิทยากร ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่ง เพื่อให้ความรู้นิสิตในครั้งนี้เป็นอย่างสูงค่ะ
 
SDG17SDG4SDG9

ผู้เยี่ยมชม: 287 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: สาขาศิลปะและการออกแบบ