คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้ ร่วมต้อนรับ คณะทูตอารยสถาปัตย์ภาคเหนือ

30 พ.ย. 2566

         วันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้ ได้ร่วมต้อนรับคณะทูตอารยสถาปัตย์ภาคเหนือ พร้อมกับ ชมรมทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดพะเยา ที่ได้เดินทางจังหวัดพะเยา เป็นการจัดกิจกรรมทัวร์อารยสถาปัตย์สันจร จังหวัดพะเยา เพื่อสำรวจและขับเคลื่อน ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 30 คน เป็นเครือข่ายคนพิการจังหวัดพะเยาและคณะทูตอารยสถาปัตย์ภาคเหนือ จากจังหวัดเชียงราย, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำพูน, จังหวัดน่าน, จังหวัดแพร่, จังหวัดพิษณุโลก, จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดตาก ทั้งนี้ ได้พาคณะทูตอารยสถาปัตย์ภาคเหนือไปไหว้พระธาตุจอมทอง และเที่ยวชมจุดชมวิวสกายวอล์ควัดพระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา และร่วมกันสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการภายในพื้นที่อีกด้วย

        จากนั้นในวันที่ 26 ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้ และ ชมรมทูตอารยสถาปัตย์จังหวัดพะเยา ได้พาคณะทูตอารยสถาปัตย์ภาคเหนือ เดินทางไปอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง โดยมีนางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีจังหวัดพะเยา ให้การต้อนรับคณะทัวร์ และร่วมกันการสำรวจห้องนำ้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่บริเวณลานพ่อขุนงำเมือง จากนั้นคณะได้เข้าไหว้พระเจ้าตนหลวงในวัดศรีโคมคำ ก่อนสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกคนพิการในพื้นที่วัด และสรุปผลการสำรวจเพื่อนำข้อมูลที่ได้รับมาขับเคลื่อนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลต่อไป

SDG10SDG11SDG16SDG17

ผู้เยี่ยมชม: 12010 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: ผศ. อัศนัย เล่งอี้