คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

การจัดแสดงผลงานโมเดลจำลองการออกแบบโครงสร้างวัสดุและผลงานการประกวดแบบโคมยี่เป็งสร้างสรรค์

15 ธ.ค. 2566

 

        การจัดแสดงผลงานนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม โมเดลจำลองการออกแบบโครงสร้างและวัสดุในรายวิชาวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น และผลงานการประกวดแบบโคมยี่เป็งสร้างสรรค์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม ในงานเสวนาครอบครัวชาวดินปี 6 “คลุก ดิน ครีน คราฟท์” ในวันเสาร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ธ.ค. 2566 ณ บ้านดินคำปู้จู้ Live & Learn เมืองพะเยา

          ภายในงานมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำบ้านดิน บูทขายสินค้างานคราฟท์ อาหาร เครื่องดื่ม งานสร้างสรรค์ รวมไปถึงกิจกรรม workshops การทำปลาสร้อยสร้อยปลา จากวิสาหกิจชุมชน งานศิลปะ และงานปั้นดินเผาเซรามิก ถักผ้า ฟังนิทาน การจัดแสดงดนตรี และนิทรรศการแสดงผลงานของนิสิตสาขาสถาปัตยกรรม โมเดลจำลองการออกแบบโครงสร้างและวัสดุในรายวิชาวัสดุก่อสร้างเบื้องต้น การประกวดแบบโคมยี่เป็งสร้างสรรค์ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการนำเสนอแบบทางสถาปัตยกรรม

 

SDG11

ผู้เยี่ยมชม: 468 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: อรทัย มหาวรรณ