คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบวงสรวงประดิษฐานองค์พระพิฆเนศประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ณ อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

25 ม.ค. 2567


คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมพิธีบวงสรวงประดิษฐานองค์พระพิฆเนศประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567
ณ อาคารปฏิบัติการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

กำหนดการ
เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมพิธี
เวลา 10.00 น. เริ่มพิธีสงฆ์
เวลา 12.00 น. เริ่มพิธีบวงสรวงประดิษฐานองค์พระพิฆเนศ

ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
https://forms.gle/CnJFs3QPFHbJnpgW8

ผู้เยี่ยมชม: 84 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: SAFA กิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์