คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สาขา ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา นำนิสิตเข้าร่วมแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดง ชุด แสงรุ่งเรืองรอง สองแผ่นดิน

27 ก.พ. 2567

 
           สาขา ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยพะเยานำนิสิตเข้าร่วมแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเนื่องในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 22 วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ ฮอลล์ ๒ (Hall 2) โคราชฮอลล์ (Korat Hall) ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช ในการแสดง ชุด "แสงรุ่งเรืองรอง สองแผ่นดิน" มหาวิทยาลัยพะเยา
 
 
ดินแดนล้านนาล้านช้างมีความรักใคร่กลมเกลียวเปรียบเสมือนบ้านพี่เมืองน้อง อีกทั้งมีอารยธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมาอย่างช้านาน
อ.ดร.จารุวรรณ โปษยานนท์ (ผู้ช่วยอธิการบดี)
ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา (คณบดี)
 
ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตและอาจารย์สาขา ดนตรีและนาฏศิลป์ ม.พะเยา ได้มีพื้นที่การเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม สู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์
 

ผู้เยี่ยมชม: 83 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: สาขาดนตรีและนาฏศิลป์