ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ เยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

              เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมหัวหน้างาน เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ให้บริการของศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ให้มีความเหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

ผู้เยี่ยมชม: 75 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 22 พ.ค. 2564 - 21:02 น.