คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

นิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ปีการศึกษา 2566

6 มี.ค. 2567

 

             หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดงานนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิตสาขาวิชาสถาปัตยกรรม หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย โดย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ ในวันที่ 2 มีนาคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ สถานที่จัดงาน


               ทางสาขาวิชาสถาปัตยกรรมขอขอบคุณคณะผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย ที่อนุเคราะห์สถานที่จัดงาน และให้ความร่วมมือต่างๆ ในการจัดงาน รวมถึงท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ช่วยให้การจัดงานนิทรรศการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 


-------------------------------------------
ติดตามผลงานวิทยานิพนธ์เพิ่มเติมได้ที่ TECT DOI : Arch UP Thesis Exhibition
https://www.facebook.com/TECTDOI.ArchUP.ThesisExhibition

แท็กที่เกี่ยวข้อง
SDG17SDG4SDG8

ผู้เยี่ยมชม: 161 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: สาขาวิชาสถาปัตยกรรม