คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา

15 มี.ค. 2567

 

ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

ประจำปีงบประมาณ 2567 ของมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยสามารถเข้าไปที่ https://itas.nacc.go.th/go/eit/l7ah0o หรือแสกน QR CODE เพื่อประเมิน

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 59 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: -