คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธพัฒน์ บุญมา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

20 มี.ค. 2567

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธพัฒน์ บุญมา ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประธานหลักสูตสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสถาปัตยกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรสหวิทยาการ)

ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ทั้งนี้ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

ผู้เยี่ยมชม: 91 ครั้ง

หมวดหมู่: รางวัลและความภูมิใจ

ภาพ: กฤตยชญ์ วงษ์หาญ