คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอเชิญชวนนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต SAFA ประจำปีการศึกษา 2567

25 มี.ค. 2567

สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอเชิญชวนนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิต SAFA ประจำปีการศึกษา 2567
ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 นี้ ออนไลน์ผ่านระบบ iService UP https://iservice.up.ac.th/
 
 
 
ผู้ลงสมัครประธานสโมสรนิสิต
หมายเลข 1 นายอดิเทพ สุขแจ่ม
หมายเลข 2 นางสาวเกสร จิปุริ
หมายเลข 3 นางสาวอัจฉราพร มะปรางค์
 
 

ผู้เยี่ยมชม: 52 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์