คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบโลโก้สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 ในหัวข้อ safa identity

25 มี.ค. 2567

ผลการตัดสินการประกวดออกแบบโลโก้สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2566 ในหัวข้อ safa identity

---------------------------------------------
1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณบำรุง อิศรกุล จังหวัด ตาก
2. รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ คุณอภิชัย ผ่องภิรมย์ จังหวัด กรุงเทพฯ
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คุณกะฮ์ฟีย์ สาเม๊าะ จังหวัด ยะลา
4. รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณอาภพรรณ คำบาง จังหวัด เชียงราย
5. รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณธีรพัตร์ งามตะคุ จังหวัด นครราชสีมา
------------------------------------------------------------
ผลการตัดสินทั้งนี้ทางสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีกระบวนการประเมินผลเพื่อคัดเลือกโลโก้ประจำสโมโดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 2 ชุด
ชุดที่ 1 คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
ชุดที่ 2 อาจารย์คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตประจำคณะ***
 
คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต
1) อาจารย์ลิขิต ใจดี (รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพันธกิจสัมพันธ์ และ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต สาขา ดนตรีและนาฏศิลป์ )
2) อาจารย์ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ (คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต สาขา ศิลปะการออกแบบ )
3) อาจารย์ดุจฤดี มรรคประเสริฐ (คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต สาขา สถาปัตยกรรมภาย )
4) อาจารย์นพดล สุกันทอง (คณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิต สาขา สถาปัตยกรรมภายใน)
 
*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด***
***ทั้งนี้ทางเพจจะติดต่อกลับ ผู้ที่ได้รับรางวัลเพื่อแจ้งการรับรางวัลต่อไป***
 
-----------------------------------------------------
 
ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล และ ผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมทุกท่านด้วยนะคะ
ทางเพจ สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเหมือนเช่นเคยที่ผ่านมา ยังมีอีกหลายแคมเปญรอทุกท่านกันอยู่นะคะ ติดตาม เพจสโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์
 
----------------------------------------------------
สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลทางเพจ สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จะติดต่อกลับเพื่อรับรางวัลต่อไปนะคะ
#มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้เยี่ยมชม: 73 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์