คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

บุคลากรและนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเดินขบวนประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่ 9 เนื่องในประเพณีหกเป็งสรงน้ำและห่มผ้าพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567

26 มี.ค. 2567

              วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2567 บุคลากรและนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเดินขบวนประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่ 9 เนื่องในประเพณีหกเป็งสรงน้ำและห่มผ้าพระธาตุจอมทอง ประจำปี 2567 

              เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาวจังหวัดพะเยาให้คงอยู่สืบไป โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี และมีนายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จุดเทียนสักการะองค์พระธาตุจอมทอง ณ โบราณสถานพระธาตุจอมทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อถวายผ้าห่มแก่องค์พระธาตุจอมทอง จังหวัดพะเยา 

ผู้เยี่ยมชม: 56 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: มหาวิทยาลัยพะเยา