คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

9 เม.ย. 2567

 

              เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. ทางสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ หัวหน้าสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 6 ท่าน ได้เข้าเยี่ยมชมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานด้านสิ่งอำนวยความสะดวกที่สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม

 

               ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา คณบดี พร้อมกับผู้บริหารคณะ รวมทั้งหัวหน้าสำนักงานคณะและเจ้าหน้าที่ ได้ทำการต้อนรับทางสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

              ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้แนะนำข้อมูลของคณะ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล พร้อมทั้งพาเยี่ยมชมสถานที่ในส่วนของตึกส่วนของสำนักงานและอาคารปฏิบัติการของคณะ รวมทั้งพาไปเยี่ยมชมพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

SDG17

ผู้เยี่ยมชม: 158 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: กิตติคุณ คำรักษ์