คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากโครงการ เชิดชูเกียรติคุณบุคลากรสมาชิก สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย (CDAST) ประจำปี 2567

17 เม.ย. 2567

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ
 
อาจารย์พสุ สุวภาพ
ในสาขาสถาปัตยกรรมภายใน
รางวัลระดับดี รุ่นใหม่
 
อาจารย์อาริสรา นุกูล
ในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รางวัลระดับดี รุ่นใหม่
 
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลจากโครงการเชิดชูเกียรติคุณบุคลากรสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ประจำปี 2567
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 82 ครั้ง

หมวดหมู่: รางวัลและความภูมิใจ

ภาพ: กฤตยชญ์ วงษ์หาญ