คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” (Non Degree) หลักสูตร “การประเมินและการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1

25 เม.ย. 2567

โครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” (Non Degree) หลักสูตร "การประเมินและการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

รุ่นที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ หาวิทยาลัยพะเยา

รับสมัครผู้สนใจที่มีคุณสมบัติดังนี้คือ ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่เตรียมตัวเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในระดับ: วุฒิ ม.6(เทียบเท่า) / ปวส. / ปริญญาตรี ขึ้นไป

 

 

เข้าร่วมโครงการ “บัณฑิตพันธุ์ใหม่" (Non Degree) หลักสูตร "การประเมินและการออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"

โดยเรียนบรรยายแบบออนไลน์ 60 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 225 ชั่วโมง ช่วงเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม 2567 ในหัวข้อ ดังนี้

การประเมินที่อยู่อาศัย การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สนใจสมัครได้ที่: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhgnTaX8huDDdhZM9qAFvt21-HsnMyrmdzFhMas4umKnUxGQ/viewform

ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. - 25 พ.ค. 67 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 063-6616625

ผู้เยี่ยมชม: 106 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัศนัย เล่งอี้