คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และสืบสานประเพณีไทย

27 เม.ย. 2567

 

       เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2567  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์และสืบสานประเพณีไทย ณ ห้องสำนักงานคณะฯ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ การสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรและขอขมาผู้อาวุโส และร่วมส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย

       ทั้งนี้ภายในวันเดียวกันเอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัมเรศ เทพมา คณบดี ร่วมกับบุคลากรภายในคณะแสดงเจตจำนงนโยบาย No Gift Policy และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรในเรื่องการขับเคลื่อนจริยธรรม แก่บุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารงานของคณะต่อไป

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 75 ครั้ง

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

ภาพ: ณัฐพงษ์ ทะปัญญา