คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนิก หมื่นคำวัง ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือก 10 BEST SUBMISSIONS SHORTLISTED CANDIDATES ASA INTERNATIONAL ABSTRACT COMPETITION 2024

7 พ.ค. 2567

 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ธนิก หมื่นคำวัง
อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน ในโอกาสที่ได้รับคัดเลือก
10 BEST SUBMISSIONS SHORTLISTED CANDIDATES ASA INTERNATIONAL ABSTRACT COMPETITION 2024
เนื่องในงานสถาปนิก 67

ผู้เยี่ยมชม: 46 ครั้ง

หมวดหมู่: รางวัลและความภูมิใจ

ภาพ: กฤตยชญ์ วงษ์หาญ