คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดุจฤดี มรรคประเสริฐ ในโอกาสที่ได้รับเผยแพร่บทความเรื่อง THE PUBLIC SPACE TYPOLOGY OF PHAYAO CITY CENTER FOR BUILT ENVIRONMENT

7 พ.ค. 2567

 
 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ดุจฤดี มรรคประเสริฐ
อาจารย์ประจำหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ในโอกาสที่ได้รับเผยแพร่บทความเรื่อง
 
THE PUBLIC SPACE TYPOLOGY OF PHAYAO CITY CENTER FOR BUILT ENVIRONMENT
 
เนื่องในงานสถาปนิก 67
 
 
 
 

ผู้เยี่ยมชม: 37 ครั้ง

หมวดหมู่: รางวัลและความภูมิใจ

ภาพ: กฤตยชญ์ วงษ์หาญ