คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

กิจกรรมทัศนศึกษาทางสถาปัตยกรรม พะเยา-กรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2567

13 พ.ค. 2567

 

         คณาจารย์และนิสิตสาขาสถาปัตยกรรมชั้นปีที่ 3-4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาทางสถาปัตยกรรม พะเยา-กรุงเทพ-ประจวบคีรีขันธ์ ปีการศึกษา 2567 ระหว่างวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2567 โดยเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ดังนี้

 

- งานสถาปนิก’67 (ASA Expo 2024) ภายใต้ธีม Collective Language : สัมผัส สถาปัตย์ การสื่อสารด้วยภาษาที่ไร้ขอบเขตของสถาปนิกและนักออกแบบ พร้อมนำเสนอสินค้าบริการด้านงานก่อสร้าง การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรม และกิจกรรมต่างๆ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

        นอกจากนี้ ภายในงาน ผศ.ดร.อัมเรศ เทพมา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมเป็นวิทยากรใน Workshop วาดเส้นสีน้ำ ที่จัดโดยสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) ร่วมกับบริษัท Dolphin Toilet Partition Thailand ซึ่งมีการจัดนิทรรศการโครงการทัศนศึกษาการบริหารจัดการเมืองมรดกโลกและการถ่ายทอดเชิงวัฒนธรรมผ่านการเขียนภาพสีน้ำ ณ เมืองคุนหมิง, ต้าหลี่, ลี่เจียง  ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2567 ในงานสถาปนิก 67 

 

- โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พลัส คาราเพซ หัวหิน (Best Western Plus Carapace Hotel Hua Hin) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าพักแรมพร้อมทั้งดูงานสถาปัตยกรรมประเภทโรงแรมและรีสอร์ทรวมถึงงานระบบอาคารต่างๆของโรงแรม

- โครงการเดอะฟอเรสเทียส์ (The Forestias) โครงการเมืองระดับโลกที่เป็นโครงการที่อยู่อาศัยแบบผสมผสาน (Mixed-use project) ในผืนป่าย่านบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อสัตว์ป่าและผู้อยู่อาศัย  โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

- อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 4 รับชมวีดิทัศน์ เรื่อง “รัฐสภาไทย” ณ ห้องบรรยาย Auditorium ชั้น MB1 ชมหอสมุดรัฐสภา ชั้น 9 และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ในบริเวณพิพิธภัณฑ์รัฐสภา Parliamentary Museum ชั้น MB1 และเยี่ยมชมภูมิสถาปัตย์บริเวณภายนอกอาคารรัฐสภา ชมประติมากรรมปลาอานนท์ ณ ลานดินรูปลายคลื่นไทย ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา 

- กิจกรรมการเดินทางโดยใช้บริการสถานีรถไฟฟ้าพิชิตจุดเช็คอินทั้ง 5 ในกรุงเทพมหานคร

 

 

       ทางหลักสูตรฯขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานนำชมโครงการต่างๆที่ให้การต้อนรับคณะทัศนศึกษาและอนุเคราะห์ให้ชมสถานที่มา ณ โอกาสนี้ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการดังนี้

อาจารย์อรทัย มหาวรรณ
อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด
อาจารย์ดุจฤดี มรรคประเสริฐ

SDG17SDG4SDG8

ผู้เยี่ยมชม: 76 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านการผลิตบัณฑิต

ภาพ: หลักสูตรสถาปัตยกรรม มพ.