คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม โดยสำนักงานประกันสังคม

6 มิ.ย. 2567

สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาร่วมส่งผลงานคลิปวิดีโอ
เข้าประกวด เพื่อชิงทุนการศึกษาพร้อมรับโล่หรือเกียรติบัตร โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับงานประกันสังคม
ภายใต้หัวข้อ "จ่ายประกันสังคม ผู้ประกันตนได้อะไร" และหัวข้อ "อาชีพอิสระอุ่นใจให้ประกันสังคมมาตรา 40 ดูแล"
 
 
 
 

ผู้เยี่ยมชม: 59 ครั้ง

หมวดหมู่: การประกวด & การออกแบบ

ภาพ: สำนักงานประกันสังคม