คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF)

6 มิ.ย. 2567

 

                5 มิถุนายน 2567 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) โดยมีอาจารย์ผู้เข้าอบรมจำนวน 18 ท่านในการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาตัวอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ

                ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิธิศ วนิชบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษาในการกล่าวเปิดงาน ซึ่งได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะบุคลากรในยุคที่เทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การอบรมในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะของอาจารย์ให้เป็นอาจาจารย์มืออาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนดของมหาวิทยาลัยได้

 

 

                ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์กันย์กัญญา ใจการวงค์สกุล  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์มืออาชีพดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

                 การอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์มืออาชีพ (UP-PSF) ถือเป็นการยืนยันถึงความมุ่งมั่นของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคลากรสามารถพัฒนาเป็นอาจารย์มืออาชีพตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในอนาคตได้

 

SDG17SDG4

ผู้เยี่ยมชม: 339 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: สำนักงานคณะ