คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัษฎาวุธ พลอยเขียว ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

10 มิ.ย. 2567

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อัษฎาวุธ พลอยเขียว

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์

ผู้เยี่ยมชม: 32 ครั้ง

หมวดหมู่: รางวัลและความภูมิใจ

ภาพ: กฤตยชญ์ วงษ์หาญ