คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศนัย เล่งอี้ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ว่ายน้ำฟรีสไตล์ ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024”

10 มิ.ย. 2567

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศนัย เล่งอี้
ในโอกาสที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ว่ายน้ำฟรีสไตล์ 4x50 เมตรชาย
รุ่นอายุ 35-39 ปี ในการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้เยี่ยมชม: 22 ครั้ง

หมวดหมู่: รางวัลและความภูมิใจ

ภาพ: กฤตยชญ์ วงษ์หาญ