คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.นิธิศ วนิชบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน

10 มิ.ย. 2567

 

           เมื่อวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2567 ผศ. นิธิศ วนิชบูรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ร่วมกับอาจารย์และผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา

          โดยเดินทางไปพบปะและพูดคุยกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติจี้หนาน Nitional Chi Nan Uriversty เมืองหนานโถว ประเทศไต้หวัน และพบปะผู้บริหารและผู้แทนจากมหาวิทยาลัยหนานฮัว Nanhua Universty เมืองเจียอี้ ประเทศไต้หวัน

ผู้เยี่ยมชม: 32 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านบริหาร

ภาพ: ธนันยวรรณ ศรีทรัพโยทัย