คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการงานสร้างสรรค์

11 มิ.ย. 2567

 

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณณพงศ์ กุลพัฒน์เศรษฐ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการพิเศษ

ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการงานสร้างสรรค์

ผู้เยี่ยมชม: 30 ครั้ง

หมวดหมู่: รางวัลและความภูมิใจ

ภาพ: กฤตยชญ์ วงษ์หาญ