คณะกรรมการผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการ การทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ปี 2564

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

        เมื่อวันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2564  รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คณะกรรมการผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดประชุมคณะการทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรม โปร่งใส่ สามารถตรวจสอบได้ พร้อมตรวจรับการประเมิน ITA EIT 

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

ผู้เยี่ยมชม: 104 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 22 พ.ค. 2564 - 18:00 น.