คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
Home
Curriculum
About
News
Contact

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ จัดอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงานสีเขียว

18 ก.พ. 2564

 

               วันที่ 17 กุมพาพันธ์ 2564  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดย อาจารย์ พันธพัฒน์ บุญมา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน จัดอบรมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา  เป็นวิทยากรให้ความรู้เตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน และ หลักการและวิธีการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 ผู้เยี่ยมชม: 525 ครั้ง

หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพ: