[TCAS64 : Direct Admission] ประกาศรับสมัครโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา 2564

หน้าหลัก / ข่าวทั้งหมด / สมัครเรียน / รายละเอียด

 

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยาจะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยาระดับปริญญาตรี

โครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาสู่มหาวิทยาลัยพะเยา ประจําปีการศึกษา 2564 ให้แก่บุคคลที่สําเร็จการศึกษาในโรงเรียนหรือสถานศึกษาทั่วประเทศ

ซึ่งทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ได้เปิดรับสมัครสาขาวิชาดังต่อไปนี้

รหัสสาขาวิชา สาขาวิชา จำนวน GPA 6 ภาคเรียน แผนการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รับสมัครผู้ที่จบจากอาชีวะ
3332 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ 10 2.00 ทุกแผนการเรียน
3333 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ 20 ไม่กำหนด ทุกแผนการเรียน

 

เปิดรับสมัคร : 3 - 10 มิถุนายน 2564

วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและ มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th : 15 มิถุนายน 2564

วันบันทึกทะเบียนประวัติ และรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต (ออนไลน์) : 16 - 18 มิถุนายน 2564

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา : 24 - 25 มิถุนายน 2564

เปิดเรียนภาคการศึกษา : 28 มิถุนายน 2564

 

รายละเอียดการสมัคร : คลิก

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

SDG4

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 869 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 3 มิ.ย. 2564 - 12:58 น.