คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  1. หน้าแรก
  2. แผนป้องกันการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต

แผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2567

 

แผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566
- รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 2566

 

 

แผนการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2565

- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565