คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (CDAST Awards 2566)

10 พ.ค. 2566

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 (CDAST Awards 2566)  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ในงานสถาปนิก’ 66 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี โดยมีอาจารย์คณะสถาปัตยกรรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับรางวัลดังนี้

 

 

รุ่นใหม่ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน รางวัลระดับดี

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิลุบล ปุระพรหม

- อาจารย์ เมธิศา ถวิลวงศ์

 

 

ทั้งนี้ มีผู้ได้รับรางวัลทั้งรุ่นอาวุโส คือผู้ที่มีอายุการทำงานในสังกัดตั้งแต่ 15 ขึ้นไป และรุ่นใหม่ คือผู้ที่มีอายุการทำงานในสังกัดตั้งแต่ 3 ขึ้นไป โดยแบ่งเป็นรางวัล “ระดับดีเด่น” จำนวน 14 ท่าน และ “ระดับดี” จำนวน 30 ท่าน รวมจำนวนทั้งสิ้น 44 ท่าน จาก 5 สาขา คือ

1.สาขาสถาปัตยกรรม

2.สาขาสถาปัตยกรรมภายใน

3.สาขาภูมิสถาปัตยกรรม

4.สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง

5.สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

 

SDG11SDG4

ผู้เยี่ยมชม: 411 ครั้ง

หมวดหมู่: ด้านบริการวิชาการ

ภาพ: