คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติ ปี 2564

หน้าหลัก / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายละเอียด

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารนานาชาติ ซึ่งมีอาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (SCOPUS)" ซึ่งจัดโดย สถาบันเทคโนโลยีภาคตะวันออกแห่งสุวรรณภูมิ (สกส.) เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยและบทความและได้ผ่านการประเมินให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ  Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) (Q4) (2021/08) โดยมีรายการดังต่อไปนี้

 

1. อาจารย์ปรียาชนก เกษสุวรรณ วารสาร เรื่อง Sustainability of Arts and Culture a Comparative Case Study of Cultural Village, Chiang Kham District, Phayao Province, Thailand and Luang Prabang, World Heritage City, Laos  หน้า 3035 - 3042

2. อาจารย์บรรเจิด  ศรีมูล เรื่อง Designing Furniture Equipment from the culture of Thi-Lue Tribal group to Encourage Tourism in Tai-Lue Village, Baan Yuan, Yuan district, Chiangkham, Phayao Province หน้า 2644 - 2653 

3. อาจารย์รัตนะ  ตาแปง เรื่อง Inheriting and Developing of Tai Lue Singing Participation in Chiang Kham, Phayao Province หน้า 3000 - 3009

4. อาจารย์เกียรติศักดิ์ ใสสอาด เรื่อง A Study of natural material used of Tai-Lue house in  Chang Kham, Phayao, Thailand and Baan Nayangtai, Mueang Nambak, Luang Phabang, Laos หน้า 2381 - 2394

5. MR. ALEXANDER FACHANG WANG เรื่อง Fine Arts Education in Rural Thailand: A Case Study of the Department of Art and Design, University of Phayao หน้า 2289 - 2294

 

SHARE FACEBOOK SHARE TWITTER SHARE LINE

SDG17

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ผู้เยี่ยมชม: 352 ครั้ง

โพสต์โดย: ทีมประชาสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มพ.

อับเดตเมื่อ: 28 พ.ค. 2564 - 11:35 น.